26 มีนาคม 2562

ดูบทความคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พ.ย. 61

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พ.ย. 61

 

 

ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายได้) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 อัตราเลขที่ 12145 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินการบัญชี การธนาคาร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9775 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 17.00 น.)

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com