26 มีนาคม 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่ว จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่ 12-23 พ.ย.61

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่ว จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่ 12-23 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 อัตรา
7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอรเน็ต เปิดเว็บไซต์ http://moph.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com