26 มีนาคม 2562

ดูบทความสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 61

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินการคลัง  จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน  จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ 3  จำนวน 1 อัตรา
5. นักบริหารงานทั่วไป 1  จำนวน 1 อัตรา
6. นักพัฒนาเว็บไซต์ 1  จำนวน 1 อัตรา
7. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3  จำนวน 1 อัตรา
8. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน  จำนวน 4 อัตรา
9. ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)  จำนวน 1 อัตรา
10. ครูวิชาภาคพื้น  จำนวน 1 อัตรา
11. ครูการบิน(เครื่องบิน)  จำนวน 4 อัตรา
12. ครูวิชาภาคพื้น  จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน  จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3  จำนวน 1 อัตรา
15. นักบริหารงานทั่วไป 1  จำนวน 1 อัตรา
16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1  จำนวน 1 อัตรา
17. นักบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
18. นักบริหารการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
19. นักเทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
20. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
21. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
22. นักบริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 366 ครั้ง

Engine by shopup.com