19 มีนาคม 2562

ดูบทความองค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ย.61

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวน 13 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน พ.ศ. 2563


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th>ข่าวและกิจกรรม>สมัครงาน>ดาวน์โหลด>ใบสมัคร โดยยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การเภสัชกรรม ตามสาขาที่กำหนด ดังนี้

- องค์การเภสัชกรรม สาขาตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี
- องค์การเภสัชกรรม สาขาถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (วันและเวลาราชการ) ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-203-8153

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 106 ครั้ง

Engine by shopup.com