26 มีนาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 20 พ.ย.61

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 20 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 


 


ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- สามารถเข้าเวรปฏิบัติงาน เช้า บ่าย ดึก ได้


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ


ค่าสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com