26 มีนาคม 2562

ดูบทความม.นครพนม ผลักดันศูนย์กีฬาและนันทนาการ รองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม ผลักดันศูนย์กีฬาและนันทนาการ รองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดนครพนม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

วันนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์กลางกีฬาและนันทนาการ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมในอนาคต

 

 

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแผนพัฒนาพื้นที่สนามกอล์ฟภูกระแต ให้เป็นศูนย์กลางกีฬาและนันทนาการของมหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงเป็นพื้นที่ศูนย์นันทนาการของจังหวัดนครพนม รองรับการเรียนการสอนทางด้านกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดนครพนม ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดนครพนม สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้น

 

 


นอกจากนี้ยังได้มีแผนในการปรับปรุงสนามกอล์ฟจากเดิมเพิ่มเป็น 18 หลุม และมีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังจะใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริง ของนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยนครพนมอีกด้วย ซึ่งหากการสร้างศูนย์กลางกีฬาและนันทนาการมีความสำเร็จ คาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนมคึกคักมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนในจังหวัด เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com