26 มีนาคม 2562

ดูบทความหลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

หากคุณ !!! ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม และแรงบันดาลใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ
ต้องการIdea ใหม่ๆ เพื่อธุรกิจที่มีปัญหาไม่โต ติดล็อค หรือถูก Disrupt
ต้องการหาคนรุ่นใหม่ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

สนใจ สมัครได้ที่ everestbyspu.com/register.php 
ภายใน 16 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561


รับจำนวนจำกัด!!!!! ระยะเวลาการจัดหลักสูตร 13 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2562 (16 ครั้ง) ทุกวันพุธ เวลา 12:00 น. – 18:00 น.

ค่าเล่าเรียน: 129,999 บาท


ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 090-426-7998

E-mail: everest.spu@gmail.com
Website: https://www.everestbyspu.com/

 

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 79 ครั้ง

Engine by shopup.com