18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.62

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.62

 

 

 

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 3 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิเคราะห์เชิงปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ที่คุณกชกร ธรรมโอรส สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารณ์พาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน โทร. 02-942-8649-51 ต่อ 102 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 

 

13 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 608 ครั้ง

Engine by shopup.com