21 เมษายน 2562

ดูบทความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 26 พ.ย.- 16 ม.ค. 62

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 26 พ.ย.- 16 ม.ค. 62

 


 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายละเอียดการรับสมัคร
- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.

20 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 313 ครั้ง

Engine by shopup.com