21 เมษายน 2562

ดูบทความสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 17 ธ.ค.61 - 21 ม.ค. 62

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 17 ธ.ค.61 - 21 ม.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ "สมัครสอบข้าราชการธุรการ" ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

04 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1030 ครั้ง

Engine by shopup.com