27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสสว. รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ม.ค. 62

สสว. รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ม.ค. 62

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร


ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์หรือผู้ช่วยผุ้จัดการศูนย์ ว่างครั้งแรก จำนวน 24 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ว่างครั้งแรก จำนวน 13 อัตรา


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

27 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 487 ครั้ง

Engine by shopup.com