21 เมษายน 2562

ดูบทความกสทช. รับสมัครพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 158 อัตรา ตั้งแต่ 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 62

กสทช. รับสมัครพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 158 อัตรา ตั้งแต่ 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปกิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2)

ส่วนกลาง
1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
2. ด้านกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
1. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
3. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
5. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ 38 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือสำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

22 มกราคม 2562

ผู้ชม 655 ครั้ง

Engine by shopup.com