18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 7-20 ก.พ. 62

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 7-20 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ทางเว็บไซต์ https://www.dmh.go.th/rssnews/new3.asp "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ ขอรับใบสมัครฯ ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และ ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-8035 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

01 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 486 ครั้ง

Engine by shopup.com