17 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27 ก.พ. 62

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27 ก.พ. 62

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ต.สัมปทาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์) หรือพักค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมได้
5. สามารถประจำศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการบริหาร มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
- TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
- TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
- TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
- TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
- MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

01 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 209 ครั้ง

Engine by shopup.com