21 เมษายน 2562

ดูบทความกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 7 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 7 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

04 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 241 ครั้ง

Engine by shopup.com