18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย รับสมัครตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-18 ก.พ. 62

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย รับสมัครตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-18 ก.พ. 62

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 201 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

04 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 190 ครั้ง

Engine by shopup.com