18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความชาวมทร.ล้านนา ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาคูเมืองโบราณ คืนน้ำใสให้เวียงเจ็ดลิน

ชาวมทร.ล้านนา ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาคูเมืองโบราณ คืนน้ำใสให้เวียงเจ็ดลิน

 

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมกันพัฒนาคูน้ำเวียงเจ็ดลินซึ่งเป็นคูน้ำโบราณให้มีความสวยงามสร้างทัศนียภาพที่ดีของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันทำความสะอาดคูเวียงเจ็ดลินและบริเวณโดยรอบ

 

 

 

คูเวียงเจ็ดลิน เป็นคูน้ำโบราณในประวัติศาสตร์คูน้ำนี้เป็นคูเมืองและกำแพงเมืองเวียงเจ็ดลินซึ่งเป็นเมืองทรงกลม ปัจจุบัน คูเมืองเวียงเจ็ดลินอยู่ในส่วนราชการหลายแห่ง และมีส่วนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยซึ่งถูกปกคลุมด้วยวัชพืชจำนวนมากก่อให้เกิดสภาพน้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพ กิจกรรมจิตอาสาคืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม เป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและการเสียสละเพื่อส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบไป

 

 

04 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 96 ครั้ง

Engine by shopup.com