21 เมษายน 2562

ดูบทความกรมควบคุมมลพิษ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 15 ก.พ. - 8 มี.ค. 62

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 15 ก.พ. - 8 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิในระบบรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com/ หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและบัญชีปฏิบัติการ" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com