21 เมษายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 11-15 ก.พ. 62

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 11-15 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


2. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ กลุ่มงานอายุรกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่งนี้ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com