21 เมษายน 2562

ดูบทความกรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 7 ก.พ. - 10 มี.ค. 62

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 7 ก.พ. - 10 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครรอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.job.thai.com  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ" ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 149 ครั้ง

Engine by shopup.com