18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7-13 ก.พ. 62

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7-13 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 21/36 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ในวัน และเวลาราชการ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-3486-9641-2

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com