21 เมษายน 2562

ดูบทความวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 18 ก.พ. 62

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 18 ก.พ. 62

 

 


 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ววัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94710 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถเรียกดูทางเว็บไซต์ http://www.pfcollege.com/ และ http://job.ocsc.go.th/  และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 115 ครั้ง

Engine by shopup.com