18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 35 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 35 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ

 

 

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  เป็นการสืบสานประเพณีปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยใช้ชื่อมหกรรมว่า “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย”  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลแด่มหาวิทยาลัยที่ได้รับเหรียญทองสูงสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ถือว่ามหกรรมกีฬานี้ เป็นการแข่งขันกีฬาที่มีเกียรติและได้รับความสนใจจากสังคมไทยอีกหนึ่งมหากรรมในแต่ละรอบปี  และในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.รัตนโกสินทร์) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 35 ณ สนามกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์

 

 

 

 

นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ “รัตนโกสินทร์เกมส์” ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังคมไทยยอมรับในฐานะสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติมานานหลายทศวรรษ  การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น  ไม่ใช่เพียงแค่การประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเท่านั้น  แต่ยังต้องส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ  ความแข็งแรงทางร่างกาย คือ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย  มีกำลังกายพร้อมสำหรับทำงานต่างๆ ให้บรรลุความมุ่งหวัง  ส่วนความแข็งแรงทางจิตใจ คือ มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง  ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม  และพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ  จึงเป็นมหกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักศึกษา  เพื่อก้าวไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  ดังเช่นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า “...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง  เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี   และสังคมที่มั่นคง  เพราะร่างกายที่แข็งแรง  จะอำนวยผล  ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์  และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์  ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว  ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่...”

 

 
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ ในนามของชาวจังหวัดนครปฐม  ขอร่วมแสดงความยินดี  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับคณะนักกีฬา อาจารย์ ผู้ฝึกสอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง  ตลอดจนประชาชนที่สนใจเดินทางเข้าชมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

 

  

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี  มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ในการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และใช้ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วย กำหนดการจัดการแข่งขัน 3-10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาต จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันมีทั้งสิ้น 15 ชนิด ได้แก่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง ว่ายน้ำ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด ชักกะเย่อและกรีฑา  โดยมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม มีดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขัน ได้แก่ การประกวด RMUT Stars 2019 การประกวดวงดนตรีสากลและการประกวดผู้นำเชียร์ โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com