21 เมษายน 2562

ดูบทความคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ. 62

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ. 62

 

 

 

 

ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดรายได้) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 96 ครั้ง

Engine by shopup.com