18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความมรส.พัฒนาทักษะดนตรีสากล – วงโยธวาทิต เน้นสร้างเยาวชนรู้จริง ทำได้

มรส.พัฒนาทักษะดนตรีสากล – วงโยธวาทิต เน้นสร้างเยาวชนรู้จริง ทำได้

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและพื้นฐานสําหรับวงโยธวาทิต” ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั่วไป และบุคคลภายนอกผู้มีความ สนใจคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลทุกชั้นปี รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 100 คน ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านดนตรี ในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและพื้นฐานสําหรับวงโยธวาทิต สามารถนําความรู้ในการอบรมไปพัฒนาความสามารถของตนให้เกิดความเข้มแข็งทางศาสตร์ดนตรีต่อไป

 

 

 


อาจารย์ฉลองชัย โฉมทอง ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและพื้นฐานสําหรับวงโยธวาทิต” ซึ่งการปฏิบัติทางดนตรีที่ดีนั้นจําเป็นต้องมีการฝึกฝนทั้งด้านทักษะทางทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ถูกต้องสามารถต่อยอดประสบการณ์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติดนตรีในสายอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรสีห์ ชานกสกุล ผู้เชี่ยวชาญเครื่องลมทองเหลือง อาจารย์อภิวุฒิ มินาลัย ผู้เชี่ยวชาญเครื่องลมไม้ และอาจารย์ปฐมวรรช อุบลสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกระทบ มาเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะทางทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรี ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะต่าง ๆ ของวงโยธวาทิต

 

 

 

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 158 ครั้ง

Engine by shopup.com