21 เมษายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลนครนายก รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ก.พ. 62

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลนครนายก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยงาน กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนครนายก


คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com