21 เมษายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 ก.พ. 62

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ web site โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ที่ http://somdej17.moph.go.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com