21 เมษายน 2562

ดูบทความวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13-20 ก.พ. 62

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13-20 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 311 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     - ได้รับวุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสาารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (ในเวลาราชการของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com