17 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (601) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18-28 ก.พ. 62

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (601) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18-28 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตำแหน่ง 2773 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (601) จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาโภชนาการชุมชน
- สาขาวิชาโภชนบำบัด
- สาขาวิชาโภชนาวิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร
- สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 320 ครั้ง

Engine by shopup.com