22 เมษายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนศาลาลอย ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนศาลาลอย ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี

 

 

 

 

อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนศาลาลอย ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกันส่งเสริมรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com