20 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความเทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 12-21 ก.พ. 62

เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 12-21 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา

กองการศึกษา
9. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองไร่ขิง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 502 ครั้ง

Engine by shopup.com