19 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่ 13-22 ก.พ. 62

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่ 13-22 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

2. กลุ่มงานเทคนิค

1. พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน จำวน 5 อัตรา (ชาย)
2. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
3. ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

 

3. กลุ่มงานบริการ

- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

4. กลุ่มงานบริการ

1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. ลูกมือช่าง จำนวน 10 อัตรา (ชาย)
4. พนักงานสูทกรรม

- ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
- ปฏิบัติหน้าที่บริการเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. พนักงานการเกษตร

6. พนักงานบริการ

- ปฏิบัติหน้าที่บริการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
- ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (หญิง)
- ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 อัตรา (ชาย)
(รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ และปลดออกจากกองประจำการแล้วเท่านั้น)

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 56 อัตรา (ชาย 6 อัตรา, หญิง 50 อัตรา)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สโมสารนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และต้องสมัครด้วยตนเอง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 722 ครั้ง

Engine by shopup.com