17 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 20 ตำแหน่ง 86 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 6 อัตรา
17. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
18. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
19. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
20. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

 

  • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 57 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
9. ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา

 

  • ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 113 อัตรา

1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 45 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 41 อัตรา
3. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 12 อัตรา
4. ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 9 อัตรา
5. ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่งคนงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://koratpao.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา http://www.koratpao.go.th ระหว่างวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขั้นตอนการสมัครตามเอกสาร ภาคผนวก ง. และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 144-251-202

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (เพิ่ม)

11 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 532 ครั้ง

Engine by shopup.com