26 มีนาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 ก.พ. - 22 มี.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 ก.พ. - 22 มี.ค.62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 243 ครั้ง

Engine by shopup.com