22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มี.ค. 62

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 304 ครั้ง

Engine by shopup.com