22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความต่างด้าว 3 สัญชาติ เฮ! อกนร.ผ่อนปรนให้กลับบ้านสงกรานต์ 5 - 30 เม.ย.นี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ต่างด้าว 3 สัญชาติ เฮ! อกนร.ผ่อนปรนให้กลับบ้านสงกรานต์ 5 - 30 เม.ย.นี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่: แรงงาน

รมว.แรงงาน เผย ที่ประชุม อกนร.เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา และผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศต้นทางร่วมงานสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายนนี้ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย วาระสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน

ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา - ลาว –เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย 62 รวมถึงผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2562 และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

ทั้งนี้ หากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 2,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

รมว.แรงงาน ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ ห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

 

  

ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ประมาณ 200,000 - 300,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

23 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com