22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มี.ค. 62

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือ https://mua.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 191 ครั้ง

Engine by shopup.com