22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครรับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มี.ค. 62

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครรับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์


2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท (รวมค่าครองชีพไม่เกิน 13,258 บาท)

คุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 291 ครั้ง

Engine by shopup.com