20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 13-26 มี.ค. 62

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 13-26 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

05 มีนาคม 2562

ผู้ชม 239 ครั้ง

Engine by shopup.com