22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 12 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 12 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 มีนาคม 2562

ผู้ชม 303 ครั้ง

Engine by shopup.com