20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความต่างด้าวเฮ! กนร.เห็นชอบให้กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้ ฟรีค่าผ่านแดน

ต่างด้าวเฮ! กนร.เห็นชอบให้กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้ ฟรีค่าผ่านแดน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 ที่ประชุม กนร. เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 -30 เมษายนนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านแดน หากเดินทางกลับเข้ามาวันที่ 1-31 พ.ค.62 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาทตามกฎหมาย

 

 

 

 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วาระสำคัญในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 ความคืบหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลคู่ภาคี ได้แก่ บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานไทย - เมียนมา บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานไทย - เวียดนาม และผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว

 

  

 

 
ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา - ลาว –เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย 62 รวมถึงผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ หากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ให้ขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ณ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 2,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

พล.อ.ประวิตรฯ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ ห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

 

 

 ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ประมาณ 200,000 - 300,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานนำแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ตามที่ กนร.เห็นชอบในวันนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. ซึ่งภายหลัง ครม.มีมติเห็นชอบการดำเนินการฯ ดังกล่าวแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 118 ครั้ง

Engine by shopup.com