20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่ 18 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่ 18 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

  

 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.psd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) "ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ" ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 845 ครั้ง

Engine by shopup.com