22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ภายใน 20 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ภายใน 20 มี.ค. 62

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 27 มีนาคม 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com