22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ อบรมระบบไฮดรอลิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ อบรมระบบไฮดรอลิกส์

 

 

 

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รากฐานไฮดรอลิกส์กับการใช้งาน (ไฮดรอลิกส์พื้นฐาน)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและวิเคราะห์ปัญหาหรือออกแบบระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมพระพิรุณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com