20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความนิเทศฯ มรส.ลงชุมชนสองพี่น้องร่วมส่งเสริมอาชีพชี้ช่องทางการประชาสัมพันธ์นวัตวิถี

นิเทศฯ มรส.ลงชุมชนสองพี่น้องร่วมส่งเสริมอาชีพชี้ช่องทางการประชาสัมพันธ์นวัตวิถี

 

 

 

 

เมื่อเร็วๆนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์นวัตวิถีของชุมชนสองพี่น้อง ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 ดร.ปิยะตา นวลละออง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ทางสาขานิเทศศาสตร์ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดและร่วมผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน ในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำเสนอข้อมูลของชุมชนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยชุมชนสองพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่มีสินค้า O-TOP ชุมชน คือ ข้าวเหนียวกวนและกาละแม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของตำบลพ่วงพรมครและถือเป็นรายได้เสริมแก่ชุมชนในทุกๆเทศกาล จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาแวะเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้า O-TOP ขึ้นชื่อของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

 
การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มียอดขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับชุมชนได้ตลอดทั้งปี ดร.ปิยะตา กล่าว

 

 

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 39 ครั้ง

Engine by shopup.com