20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 13-19 มี.ค. 62

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 13-19 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดสำนักยา
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่งานวิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- วุฒิปริญญษตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วัน เวลา ที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 287 ครั้ง

Engine by shopup.com