22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 12-18 มี.ค. 62

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 12-18 มี.ค. 62

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง รหัส 015 พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา การบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจกาารเงิน เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ (การบัญชี) การจัดการทั่วไป (การบัญชี) เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ตั้ง 336 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2323-9009 โทรสาร 0-2323-9010 โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2562 ในเวลา 08.30 ถึง 12.00 น. และเวลา 13.30 ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com