20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

 
 
 
 
 
 
การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
 
 
 
 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562
 
 
 
 
 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com