22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

มทร.สุวรรณภูมิ มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและสถานประกอบการ ที่ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 47 ครั้ง

Engine by shopup.com