20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเสริมความรู้! เด็กบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม “BRANDING & ADAPTATION” กับ BIZ Talk #3

เสริมความรู้! เด็กบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม “BRANDING & ADAPTATION” กับ BIZ Talk #3

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดบรรยายพิเศษ BIZ Talk “การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จ” โดย สุดยอดนักธุรกิจ “คุณสิ” สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ  CEO และ Co-Founder ธุรกิจ U Drink I Drive

 

 

 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการ “เจาะลึกการสร้างธุรกิจ” ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ BIZ Talk  ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จ” โดย สุดยอดนักธุรกิจ “คุณสิ” สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ  CEO และ Co-Founder ธุรกิจ U Drink I Drive (บริการเรียกผู้ช่วยในการขับรถแทนคุณ) มาร่วมแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU และผู้ที่สนใจ ได้รับฟัง ณ ห้อง theater ชั้น3 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “BRANDING & ADAPTATION ในโครงการ BIZ Talk #3 โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd.


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ “เจาะลึกการสร้างธุรกิจ”ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ BIZ Talk #3 ในหัวข้อ“BRANDING & ADAPTATION” โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd. ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการปรับตัวในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ดีๆในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพพร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU และผู้ที่สนใจ ได้รับฟัง ณ ห้อง theater ชั้น3 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 66 ครั้ง

Engine by shopup.com